Danh sách dịch vụ

- Truy cập cùng lúc
- Truy cập trực tiếp
- Tương thích
- Phần mềm
- Độ phân giải tối đa
- Bitrate tối đa
Cloud 1
100,000 VND 1 tháng
100 người/camera
Qua Website
Mọi thiết bị PC/Mobile
Không cần cài đặt
HD 720P/D1
512KbpsCloud 2
200,000 VND 1 tháng
200 người/camera
Qua Website
Mọi thiết bị PC/Mobile
Không cần cài đặt
HD 960P/D1
768KbpsCloud 3
300,000 VND 1 tháng
300 người/camera
Qua Website
Mọi thiết bị PC/Mobile
Không cần cài đặt
HD 960P/D1
1024KbpsCloud 4
700,000 VND 1 tháng
500 người/camera
Qua Website
Mọi thiết bị PC/Mobile
Không cần cài đặt
HD 1080P/720/D1
2048KbpsPowered by WHMCompleteSolution