Danh sách dịch vụ

Camera Wifi YooSee YS900
1,150,000 VND 1 lần
- HD 720P/1.0 MP
- Chip set GM8135
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS1200
1,250,000 VND 1 lần
- HD 720P/1.0 MP
- Chip set GM8135
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS1600
1,650,000 VND 1 lần
- HD 720P/1.0 MP
- Chip set GM8135
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS130
1,650,000 VND 1 lần
- HD 960P/1.3 MP
- Chipset GM8135s
- Thân kim loại ngoài trời
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi Yoosee YS2000
1,850,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Chip set GM8135
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 512GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS2200
2,250,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Chip set GM8136 Pro
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 512GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS360
2,350,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Chip set GM8136S
- Thân kim loại ngoài trời
- Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS230
2,250,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Chip set GM8136 Pro
- Thân kim loại ngoài trời
- Hỗ trợ thẻ nhớ 512GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS1700
1,650,000 VND 1 lần
- HD 720P/1.0 MP
- Chip set Hi3518
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi Yoosee YS300 Optical Zoom
2,750,000 VND 1 lần
- HD 960P/1.3MP
- Zoom quang 4x, quay quét
- Thân kim loại ngoài trời
- Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángPowered by WHMCompleteSolution