Danh sách dịch vụ

- Lưu trữ liên tục
- Truy cập trực tiếp
- Tương thích
- Hỗ trợ
- Độ phân giải tối đa
- Bitrate tối đa
Cloud 1
600,000 VND 6 tháng
10 ngày
Qua Website
Mọi thiết bị PC/Mobile
App điện thoại, PC
HD 720P/D1
1024KbpsCloud 2
1,200,000 VND 6 tháng
30 ngày
Qua Website
Mọi thiết bị PC/Mobile
App điện thoại, PC
HD 720P/D1
1024KbpsCloud 3
1,800,000 VND 6 tháng
60 ngày
Qua Website
Mọi thiết bị PC/Mobile
App điện thoại, PC
HD 1080P/720P/D1
2048KbpsCloud 4
3,000,000 VND 6 tháng
180 ngày
Qua Website
Mọi thiết bị PC/Mobile
App điện thoại, PC
HD 1080P/720P/D1
2048KbpsPowered by WHMCompleteSolution