Danh sách dịch vụ

Camera Wifi YooSee YS1200
1,250,000 VND 1 lần
- HD 720P/1.0 MP
- Chip set GM8135
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS1600
1,650,000 VND 1 lần
- HD 720P/1.0 MP
- Chip set GM8135
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi SECKAM XM300
1,450,000 VND 1 lần
- Ultra HD/3.0MP
- Speedome 360 độ
- Chịu mưa nắng ngoài trời
- Led pha có màu ban đêm
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi Seckam XM350
1,250,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Speedome 360 độ
- Chịu mưa nắng ngoài trời
- Led pha có màu ban đêm
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi SECKAM XM380
1,450,000 VND 1 lần
- Ultra HD 3.0MP
- Speedome 360 độ
- Chịu mưa nắng ngoài trời
- Led pha có màu ban đêm
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm ICSEE/XMEYE
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi SECKAM XM400
1,850,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Zoom quang học 5X
- Speedome 360 độ
- Chịu mưa nắng ngoài trời
- Led pha có màu ban đêm
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS130
1,650,000 VND 1 lần
- HD 960P/1.3 MP
- Chipset GM8135s
- Thân kim loại ngoài trời
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS320
1,250,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Speedome 360 độ
- Chịu mưa nắng ngoài trời
- Led pha có màu ban đêm
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 32GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS350
1,250,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Speedome 360 độ
- Chịu mưa nắng ngoài trời
- Led pha có màu ban đêm
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS380
1,450,000 VND 1 lần
- Ultra HD 3.0MP
- Speedome 360 độ
- Chịu mưa nắng ngoài trời
- Led pha có màu ban đêm
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi Yoosee YS2000
1,650,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Chip set GM8135
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 512GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi Seckam XM200
1,450,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi Yoosee YS1300
1,450,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS330
2,250,000 VND 1 lần
- 1536P/3.0MP
- Chip set Hi-silicon
- Ốp trần plastic
- Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS360
2,350,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Chip set GM8136S
- Thân kim loại ngoài trời
- Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS230
2,250,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Chip set GM8136 Pro
- Thân kim loại ngoài trời
- Hỗ trợ thẻ nhớ 512GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS30
1,450,000 VND 1 lần
- Ultra HD/3.0MP
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- 01 Anten wifi 3db
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi YooSee YS3000
1,250,000 VND 1 lần
- Ultra HD/3.0MP
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Anten wifi ngầm
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi XM XM200WB
1,385,000 VND 1 lần
- Full HD 1080P/2.0MP
- Cảm biến Sony 320-323
- Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm XMeye
- Kết nối Wifi/LAN
- Optical zoom 30X
- Bảo hành 12 tháng
>>Chi tiết sản phẩm<<Camera Wifi YooSee YS1700
1,650,000 VND 1 lần
- HD 720P/1.0 MP
- Chip set Hi3518
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi Yoosee YS300 Optical Zoom
2,750,000 VND 1 lần
- HD 960P/1.3MP
- Zoom quang 4x, quay quét
- Thân kim loại ngoài trời
- Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm YooSee
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi VsMahome 1510WP
1,150,000 VND 1 lần
- HD 720P/1.0 MP
- Chip set GM8135
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 64GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm VsMahome
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi VsMahome 1512WP
1,650,000 VND 1 lần
- HD 1080P/2.0 MP
- Chip set GM8135
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 64GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm VsMahome
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi MIPC M826
2,650,000 VND 1 lần
- HD 1536P/3.0 MP
- Chip set FH Series
- Quay quét 360 độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm MIPC/Ebitcam
- Kết nối Wifi/LAN
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángCamera Wifi MIPC 812G
2,650,000 VND 1 lần
- HD 1536P/3.0 MP
- Góc cực rộng 180 độ
- Công nghệ VR 3D
- Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
- Miễn phí Cloud P2P
- Phần mềm MIPC/Ebitcam
- Kết nối Wifi
- Tặng thẻ nhớ 16GB
- Bảo hành 12 thángPowered by WHMCompleteSolution